top of page
ERP Strategi
 

Calvia är specialister inom strategi och implementation till ERP-system för stora och medelstora företag och organisationer. Oberoende av leverantörer hjälper vi med att ta fram och genomföra  strategier, upphandling och implementation av nytt ERP-system eller förändringar i befintligt system. 

 

En väl fungerande organisation och processer är avgörande vid en framgångsrik ERP Implementation. Våra framgångsfaktorer ser till att få process- och organisationsförändringar på plats. 

 

Genom optimering i användning av ERP-systemet skapas högre effektivitet och vinsthemtagning i organisationen.  Våra framgångsfaktorer minskar risk, förseningar och kostnadsökning i implementationsprojektet. 

 

 

Heltäckande tjänster inom ERP-System

 

Utvärdering

Calvia hjälper företag och organisationer med en oberoende  genomlysning och utvärdering av organisation, processer och ERP-system för att ge ökad operationell effektivitet och lönsamhet.

 

Strategi

Vi hjälper våra kunder med att definiera övergripande IT strategi  och vision för ERP-system, utvärdera nuvarande system, infrastruktur och dess möjligheter samt att definiera en fungerande strategi för förbättringar. 

 

Urval av ERP-system

Calvia säkerställer urvalsprocessen till våra kunder genom att guida till det system som bäst passar till strategi, budget, bransch, plattform etc. Vår insatts gör besparingen större än vår kostnad.

 

Organisationsstöd

Calvias metodik för förändringsledning inom organisation hjälper våra kunder att utveckla och upprätthålla hållbara organisatoriska förändringar för att genomföra affärsförbättringar. Tjänsterna innefattar ledning, utbildning, omorganisation, utvärdering, utveckling och stöd samt kommunikation och införande.

 

Processledning

Vår metodik inom processledning optimerar effektiviteten, ökar prestanda och förbättrar investeringen i ERP-systemet.

 

Implementation av ERP-system

Calvia driver implementationsprojekt med våra kunder inom planering, ledning och färdigställande av implementering för att realisera ökad framgång och minskad störning. Vår metodik säkerställer en väl fungerande implementation och funktion efter slutfört projekt.

 

Framtida stöd

Calvia bidrar med erfarna konsulter för en framgångsrik vidareutveckling av implementation av nytt ERP-system eller förändringar i befintligt. Våra konsulter kompletterar Er organisation med kompetens  samtidigt som kunskap förs över till Er personal.

 

 

Calvias arbetssätt

Med fokus på slutresultat och utväxling på investeringen använder Calvia KPIer, våra framgångsfaktorer tillsammans med stor erfarenhet, verksamhetskompetens och kunskap om ERP-system som realiserar stöd för bättre affärsverksamhet hos våra kunder.

bottom of page