top of page

TJÄNSTER

AI och MACHINE LEARNING

AI och Machine Learning är lösningar som förbättrar, rationaliserar och strömlinjeformar tidspressade affärsprocesser. Människan frigörs från tidskrävande manuellt arbete för att hantera tusentals objekt, enheter med ett stort antal kontinuerligt föränderliga parametrar och kan istället ägna sig åt mer kreativt strategiskt arbete där människor är mer viktiga.

 

PROJEKTLEDNING

 

Projekt är en arbetsform för att leda och driva en förändring med en start- och slutpunkt. Det är ofta en temporär satsning i syfte att skapa en produkt, tjänst eller ett resultat. Ytterligare kännetecken för ett projekt är att det är unikt och att arbetet sker successivt. 

 

PRODUKTSTRATEGI

 

Med Produktstrategi avser vi förmågan att hantera komplexiteten kring produkter. Frekventa ändringar av produkter med många varianter och artiklar leder till komplexitet, dvs mycket att hantera och kommunicera. För att hantera den stora mängden fakta och information behövs effektiva metoder och verktyg. 

 

SYSTEMUTVECKLING

 

Verksamhetskritiska system har ofta en lång historia med många olika påbyggnationer och integrationer. Det är en konsekvens av verksamhetens ständigt ändrade krav på systemstödet, som i sin tur är nödvändigt för att verksamheten ska kunna vara så effektiv som möjligt.

 

bottom of page