top of page
Produktstrategi
 

Med Produktstrategi avser vi förmågan att hantera komplexiteten kring produkter. Frekventa ändringar av produkter med många varianter och artiklar leder till komplexitet, dvs mycket att hantera och kommunicera. För att hantera den stora mängden fakta och information behövs effektiva metoder och verktyg. Införandet av roller som kan belysa områden och skapa förståelse som reducerar komplexitet och förtydligar produktflödet till de rätta kundsegmenten är centralt. Genom att bygga kunskap om hur produkterna hanteras strategiskt blir det lättare att bedöma de initiativ som behövs för att driva arbetet med skalekonomi och breddekonomi till lönsamhet.

 

Referenskostnad för Standardkostnad

Konsekvens av låg Cost literacy 

 • När kostnaderna inte tillåts variera under året kommer kunskapen om kostnader och dess betydelse minska. Då endast volymerna ändras kommer de i fokus, inte vinstmarginalen

Standardkalkylen

 • Standard Kalkylen byggs upp genom standard priser som är en snittprisberäkning för respektive artikel.

 • Moduler och komponenter har genom hela verksamhetsåret samma pris och framkallar avvikelse mot aktuella priser och utfall.

 • Produktkostnader och produkternas riktpris beräknas vid försäljning 

Vad saknas?

 • Kalkylen kan sakna detaljerad information på viktiga komponenter

 • Aktuellt pris

 • Koppad valuta

 • Pris- material- valutadifferens

 • Frekvent uppdatering, då kostnaderna är stilla och volymerna förändras

 • Aktiviteter uteblir då kostnaderna är stilla

 • Skapar inga gemensamma frågor i organisationen

 • Ingen koppling för kostnad material och intäkt i redovisningen

 • Då kostnaden är statisk över året skapas ingen kunskap om dess dynamik

Referenskalyl

 • Referenskalkylen har koppling till aktuella priser, standardpriser, valuta och materialförändringar

 • För beräkning av resultat som baseras på volymutveckling tillämpas referenskostnadskalkyl

 • Högvolyms produkter kalkyleras för att öka precisionen i resultat per produkt baserat på utfall i volym

Produktkomplexitet

Aktiviteter inom Produktkomplexitet

 • Fullständig analys av produktplattform med avseende på varianter och artiklar

 • Etablering av analyser av artikelgemenskap mellan produkter inom plattform

 • Koppling av plattforms produkter mot kundsegment genom variantkombinationer

 • Utveckling av verktyg för strategisk produktinnehållsinformation

 • Genomlysning av produktkostnader, utveckling och kvalitet

 • Produktsvansanalyser

 • Produktportföljsanalys

 • Etablering av KPI för produktstyrning

 • Utveckla utbildningsverksamhet för införande av PDM och CAD system

Läs gärna mer om Rationalisering av varianter och artiklar:

Rationalisering av varianter och artiklar

Läs gärna mer om Produktstrategi:

Strategisk produkthantering

bottom of page