Systemutveckling
 

Verksamhetskritiska system har ofta en lång historia med många olika påbyggnationer och integrationer. Det är en konsekvens av verksamhetens ständigt ändrade krav på systemstödet, som i sin tur är nödvändigt för att verksamheten ska kunna vara så effektiv som möjligt. Ny funktionalitet ska ofta införas i befintliga applikationer eller så väljer man att bygga ny funktionalitet som separat modul. Båda fallen kräver nya integrationer mellan och inom systemen. Detta ställer krav på;

 

 • Kommunikation med verksamheten är centralt för bl.a. kravhantering.

 • Systemdesign som passar med systemarkitekturen är centralt.

 • Teknisk kompetens för snabb och kostnadseffektiv systemutveckling.

 

Calvias konsulter har lång erfarenhet från verksamhetskritiska system inom logistik, materialhantering och produktion.

 

Specialiskompetens finns inom Oracle och Microsofts verktyg och databas. Kraftfulla och kostnadseffektiva verktyg för att snabbt utveckla fullt webbaserade applikationer med stöd för mobila enheter och stor utdatamöjlighet.

Test och simulering med syntetisk last
 • Garantera prestanda, undvik långa svarstider och låg effektivitet

 • Proaktiv – Verifiering av prestanda

 • Reaktiv – Ringar in problem

 • Analysera, validera SLA eller skapa SLA

Fördelar med Syntetisk last

 • Syntetisk last simulerar autentiska användare

 • Syntetisk last möjliggör detaljerad mätning

 • Simulering och mätning identifierar snabbt flaskhalsar och problem i systemet

 • Mätresultatkan jämföras med SLA eller utgöra  underlag för SLA

 • Enkelt att ringa in problem

 • Analyserar problemet baserat på fakta, sparar både tid och resurser

 • Återskapning av problem behövs ej 

 • Underlag för konkret åtgärd, avgörande när affärskritiska system har prestandaproblem

Enkel implementation 

 • Syntetiska användare kräver inga modifikationer i dina affärskritiska applikationer

 • Syntetiska användare klarar även komplex modern inloggning som byggs på Oauth2.0 och OpenIDconnectvia https

 • Identitet av syntetiska användarna skiljer från varandra vilket gör prestandamätning helt autentisk

 • Samlar in data i prestanda mätningar genom hela applikationsflödet

 • Presenterar problemområdet för åtgärd, lösning utförs av Calvia eller din leverantör