top of page
Strategisk produkthantering
 

Med Strategisk Produkthantering avser vi förmågan att hantera komplexiteten kring produkter. Frekventa ändringar av produkter med många varianter och artiklar leder till komplexitet, dvs mycket att hantera och kommunicera. För att hantera den stora mängden fakta och information behövs effektiva metoder och verktyg. Införandet av roller som kan belysa områden och skapa förståelse som reducerar komplexitet och förtydligar produktflödet till de rätta kundsegmenten är centralt. Genom att bygga kunskap om hur produkterna hanteras strategiskt blir det lättare att bedöma de initiativ som behövs för att driva arbetet med skalekonomi och breddekonomi till lönsamhet.

 

 

Läs gärna mer om Rationalisering av varianter och artiklar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs gärna mer om Strategisk produkthantering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvia har medverkat inom följande levereranser:

 

  • Fullständig analys av Produktplattform med avseende på varianter och artiklar

  • Etablera mer utvecklade analyser angående artikelgemenskap mellan Produker inom Plattform

  • Koppla Plattformens produkter mot kundsegment genom variantkombinationer

  • Utveckla verktyg angående Strategisk Produktinnehållsinformation

  • Genomlysning av Produktkostnader map utveckling och kvalitet

  • Produktsvansanalyser

  • Produktportföljsanalys

  • Etablera KPI för Produktstyrning

  • Utveckla utbildningsverksamhet för införande av PDM och CAD system

bottom of page