top of page
Systemutveckling
 

Verksamhetskritiska system har ofta en lång historia med många olika påbyggnationer och integrationer. Det är en konsekvens av verksamhetens ständigt ändrade krav på systemstödet, som i sin tur är nödvändigt för att verksamheten ska kunna vara så effektiv som möjligt. Ny funktionalitet ska ofta införas i befintliga applikationer eller så väljer man att bygga ny funktionalitet som separat modul. Båda fallen kräver nya integrationer mellan och inom systemen. Detta ställer krav på;

 

  • Kommunikation med verksamheten är centralt för bl.a. kravhantering.

  • Systemdesign som passar med systemarkitekturen är centralt.

  • Teknisk kompetens för snabb och kostnadseffektiv systemutveckling.

 

Calvias konsulter har lång erfarenhet från verksamhetskritiska system inom logistik, materialhantering och produktion.

 

Specialiskompetens finns för Oracle och Microsofts verktyg och databas samt för Oracle APEX, ett kraftfullt och kostnadseffektivt verktyg för att snabbt utveckla fullt webbaserade applikationer med stöd för mobila enheter och kraftfull utdatamöjlighet.

 

Läs gärna mer om Systemutveckling via länk nedan:

bottom of page