top of page
Projektledning
 

Projekt är en arbetsform för att leda och driva en förändring med en start- och slutpunkt. Det är ofta en temporär satsning i syfte att skapa en produkt, tjänst eller ett resultat. Ytterligare kännetecken för ett projekt är att det är unikt och att arbetet sker successivt. 

 

Projekt är vanligt vid t.ex. utveckling av produkter och tjänster, genomförande av förändringar i organisationer, införande av affärsrutiner, utveckling och/eller införande av system etc.

 

Projektledning i sig är en tillämpning av kunskaper, färdigheter, verktyg och metoder på projektaktiviteter i syfte att motsvara projekt kraven. Ledningen av projekt innefattar identifiering av krav, fastställa tydliga och uppnåeliga mål, balansera konkurrerande krav på kvalitet, omfattning, tid och kostnad samt att anpassa specifikationer, planer och metoder till intressenternas mål med projektet.

 

Krav som ställs på projektledaren är kunskap inom integration, omfattning, tider, kostnader, kvalitetsledning, personella resurser, kommunikation, riskhantering och upphandling. 

 

Vi på Calvia arbetar med flera metoder för projektledning och systemutveckling, t.ex. som exempelvis PROPS, PRINCE2,  PPS, SCRUM och RUP. Vi är specialister på att leda iterativa verksamhets- och systemutvecklingsprojekt och implementera standardsystem där vi kombinerar vår verksamhetskompetens med stor erfarenhet från både standard- och kundunika system.

 

 
KRAVHANTERING

 

En verksamhet är uppbyggd och fungerar genom krav från dess omgivning. Kraven ingår som en levande mekanism för förändring. Att hantera dessa krav på ett systematiskt och metodiskt sätt leder till affärsmässig framgång. 

 

Kravhantering är ett sätt för verksamheten att beskriva produkter och tjänster med stöd av system, metoder och processer. Kravhanteringen kan vara innovativ och leda till framgång för verksamheten. Brist på kravhantering gör det svårt att uppnå framgång när produkter och tjänster inte är avsedda att möta kundernas behov. 

 

Det finns många exempel på när tekniska lösningar tidigt får för stort inflytande på bekostnad av verksamheten eller kundens behov. Kraven ska spegla behov och inte lösningar. Rätt kravhantering ger kostnadseffektiva projekt och resultat i tid som dessutom kan återanvändas i nästa livscykel.

 

Calvia tar kravhanteringen vidare genom att systematisera med avseende på process, bemanning och metod.

 

 

Läs gärna mer om Kravhantering via länk nedan:

bottom of page