top of page
Produktstrategi
 

Med Produktstrategi avser vi förmågan att hantera komplexiteten kring produkter. Frekventa ändringar av produkter med många varianter och artiklar leder till komplexitet, dvs mycket att hantera och kommunicera. För att hantera den stora mängden fakta och information behövs effektiva metoder och verktyg. Införandet av roller som kan belysa områden och skapa förståelse som reducerar komplexitet och förtydligar produktflödet till de rätta kundsegmenten är centralt. Genom att bygga kunskap om hur produkterna hanteras strategiskt blir det lättare att bedöma de initiativ som behövs för att driva arbetet med skalekonomi och breddekonomi till lönsamhet.

 

 

Läs gärna mer om Rationalisering av varianter och artiklar:

Rationalisering av varianter och artiklar

 

Läs gärna mer om Produktstrategi:

Strategisk produkthantering

 

 

Calvia har medverkat inom följande leveranser:

 

  • Fullständig analys av produktplattform med avseende på varianter och artiklar

  • Etablering av analyser av artikelgemenskap mellan produkter inom plattform

  • Koppling av plattforms produkter mot kundsegment genom variantkombinationer

  • Utveckling av verktyg för strategisk produktinnehållsinformation

  • Genomlysning av produktkostnader, utveckling och kvalitet

  • Produktsvansanalyser

  • Produktportföljsanalys

  • Etablering av KPI för produktstyrning

  • Utveckla utbildningsverksamhet för införande av PDM och CAD system

bottom of page