AI och MACHINE  LEARNING

Artificiell Intelligens (AI) är ett system som har förmågan att efterlikna mänsklig intelligens till en nivå där det är svårt att skilja på mänsklig och maskinell förmåga.

Machine Learning (ML) är en metod att låta AI beräkna vad som behövs för att uppnå ett specifikt mål, utan att behöva instruktioner steg för steg.

Inom analys tar AI och ML vid där Business Intelligence (BI) slutar.

AI och ML kan tillämpas på en rad områden för att rationalisera och effektivisera.

AI och Machine learning tar dig och din organisation till nästa nivå

 

Få tillgång till informationen du behöver

Information som behövs för bedömning, beredning och beslut görs tillgänglig per automatik. Kontinuerlig tillgång till aktuell information skapar nya insikter. 

Prediktiv information 

Underlag för prediktiv information kan hämtas från olika källor, både interna och externa system och databaser. Automation säkerställer att ny data som tillförs kan predikteras.

Information som ger nya perspektiv 

Hantera stort mängd information individuellt kopplad till tusentals objekt. Du får helt nya insikter baserat på fakta om samband mellan och för olika objekt med dess information. 

Informationen blir universell

Automatiserad bearbetning av informationen gör den enklare att tyda och förstå vilket ger samsyn och transparens i organisationen. Automatisk bearbetning minskar även subjektiva bedömningar och stödjer Agilt arbetssätt.  

Primära nytta med AI och Machine learning

  • Spara tid -> Effektivitet

  • Göra det som behövs just nu -> Prioritet

  • Fördela resurser effektivt -> Produktivitet

  • Hålla focus på det väsentliga -> Fokus

  • Hålla kritisk information uppdaterad -> Korrekt

  • Skapa kraftsamling till det väsentliga -> Styrka

  • Hantera omfattande information per objekt -> Stordata mängd

  • Enklare att tyda och förstå -> Agilt

  • Automatisk bedömning -> Snabb insikt

Strategiskt Inköp

Fördelar med AI i Strategiskt Inköp kan delas in i tre delar;

   * Lägre kostnad och kortare handläggning

   * Bättre översikt och större täckning

   * Nya möjligheter

Lägre kostnad och kortare handläggning

AI underlättar integration och insamling av data, förbättrade rapporter som föreslår specifika åtgärder. Faktorer som gärs enkelt tillgängliga är;

   - Felaktiga priser

   - Avvikande förbrukning

   - Variationer i avtal

   - Onormala betalningar

   - Potentiella bedrägerier

Bättre översikt och större täckning

   - Korrekt prisjämförelse

   - Identifiera leverantörer vars spend ökar snabbt

   - Snabbare analys av leverantörsinformation på transaktionsnivå

   - Proaktiv identifiering av avtalsförnyelse eller utgång

   - Nya insikter i skalfördelar i inköp och konsolidering av leverantörer

   - Se nya möjligheter hos leverantörer i segmentet medelstora leverantörer

 Nya möjligheter

   - Information från tredje- partsleverantör kan kopplas till leverantörsreskontra      för att skapa riskprofil vars syfte är att mäta eventuella störningar och                    hållbarhet hos leverantören

   -  Kundnöjdhet, försäljningsinformation och inköpstransaktioner kan kopplas        samman för att få ett kvantitativt mätt på större säkerhet i kvalitetsarbetet

   - Inköpshistorik och extern marknadsinformation kan kopplas samman för få        bättre insikter om vid förhandlingar om priser och volymer